สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ คือนิยามของการมาผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง ด้วยเนื้อที่กว้างถึง 914 ไร่ จนเหมือนแทบจะยกภูเขาทั้งลูกมาเป็นสวนสาธารณะ ทำให้ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความร่มรื่นของพรรณไม้นานาชนิด แถมยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานบนยอดเขาคอหงส์ให้ได้สักการะกันด้วย

Scroll to Top